Pro rodiče

Zvýšení cen stravného od 1. června 2023

Ceník stravného dle věkových skupin na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování,

ve znění pozdějších předpisů ze dne 3.1.2023

Kalkulace stravného – věková skupina: 3 – 6 let

Přesnídávka               13,-Kč               13,-Kč               13,-Kč

Oběd                           27,-Kč               27,-Kč                   -

Odpolední svačina    11,-Kč                   -                        -

CELKEM                     51,-Kč               40,-Kč               13,-Kč

 

     Kalkulace stravného – věková skupina: 7let

Přesnídávka               15,-Kč                  15,-Kč            15,-Kč

Oběd                           30,-Kč                  30,-Kč                -

Odpolední svačina    13,-Kč                     -                      -

CELKEM                     58,-Kč                  45,-Kč            15,-Kč

V ceně stravného jsou započítány nápoje k pokrmům a pitný režim.

 

 

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání 

HOTOVOSTNÍ PLATBY

V PONDĚLÍ 12.6.2023 se vybírají hotovostní platby (stravné a úplata za vzdělávání) ČERVEN 2023

na jednotlivých třídách od 6,30do 8,00hod .

Je pouze stanoven jeden termín výběru. Pokud nedojde k zaplacení částky, nebude dítě přijato do MŠ.

Informace vám sdělí vedoucí ŠJ M. Blafková na tel:  777 402 527 po - pá 11,45  - 12,00 hodin.

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 

Souhlas s inkasem je dán na  16.6.2023

 

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání na prázdninový provoz (červenec a srpen 2023)

VÝBĚR POUZE V HOTOVOSTI!!!

Ve čtvrtek 22.6.2023 na budově Palackého 37 - od 1500 do 1630hod. (pouze jeden termín výběru)

- zvoňte na 1. třídu

  • pokud nedojde k zaplacení, nebude Vaše dítě přijato na prázdninový provoz