Pro rodiče

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání 

VÝBĚR STRAVNÉHO A ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ČERVENEC + SRPEN 2023

KDY: STŘEDA  19.6.2024  od 1500-1615hod.

KDE: MŠ PALACKÉHO 37 

  • pokud nedojde k zaplacení, nebude Vaše dítě přijato na prázdninový provoz
  • pouze HOTOVOSTNÍ PLATBY – JINÉ PLATBY NEJSOU AKCEPTOVÁNY!!!
  • informace k výběru dne 17. 6. 2024 od 12,00 – 13,00hod. na telefonu 777 402 529    VŠJ M. Blafková

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Na základě usnesení RM/267/2024

Rada města Jablonec nad Nisou stanovuje

pro mateřské školy úplatu za poskytované předškolní vzdělávání pro školní rok ve výši 700,- Kč. Usnesení najdete v sekci pro rodiče v dokumentech ke stažení.

Mateřské školy (Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů)

§ 6 odst. 6 

Osvobozen od úplaty je:

  1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
  2. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto náleží zvýšení příspěvku na péči nebo přídavek na dítě,
  3. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
  4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

 

 

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání 

HOTOVOSTNÍ PLATBY

V pondělí 10.6.2024 se vybírají hotovostní platby (stravné a úplata za vzdělávání)

ČERVEN 2024 na jednotlivých třídách od 6,30 do 8,00hod.

Je stanoven pouze jeden termín výběru. Pokud nedojde k zaplacení částky, nebude dítě přijato do MŠ.

Informace vám sdělí vedoucí ŠJ M. Blafková na tel:   777 402 527 po - pá 11,45   - 12,00  hodin.

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 

Souhlas s inkasem je dán na  17.6.2024

 

Zvýšení cen stravného od 1. června 2023

Ceník stravného dle věkových skupin na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování,

ve znění pozdějších předpisů ze dne 3.1.2023

Kalkulace stravného – věková skupina: 3 – 6 let

Přesnídávka                13,-Kč 13,-Kč 13,-Kč

Oběd                            27,-Kč 27,-Kč -

Odpolední svačina     11,-Kč - -

CELKEM                       51,-Kč 40,-Kč 13,-Kč

 

     Kalkulace stravného – věková skupina: 7let

Přesnídávka                 15,-Kč 15,-Kč 15,-Kč

Oběd                             30,-Kč 30,-Kč -

Odpolední svačina     13,-Kč - -

CELKEM                       58,-Kč 45,-Kč 15,-Kč

V ceně stravného jsou započítány nápoje k pokrmům a pitný režim.