Pro rodiče

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání 

HOTOVOSTNÍ PLATBY

V pondělí 12.2.2024 se vybírají hotovostní platby (stravné a úplata za vzdělávání)

Únor 2024 na jednotlivých třídách od 6,30 do 8,00hod.

Je pouze stanoven jeden termín výběru. Pokud nedojde k zaplacení částky, nebude dítě přijato do MŠ.

Informace vám sdělí vedoucí ŠJ M. Blafková na tel:   777 402 527 po - pá 11,45   - 12,00  hodin.

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 

Souhlas s inkasem je dán na  16.2.2024

 

Zvýšení cen stravného od 1. června 2023

Ceník stravného dle věkových skupin na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování,

ve znění pozdějších předpisů ze dne 3.1.2023

Kalkulace stravného – věková skupina: 3 – 6 let

Přesnídávka                13,-Kč 13,-Kč 13,-Kč

Oběd                            27,-Kč 27,-Kč -

Odpolední svačina     11,-Kč - -

CELKEM                       51,-Kč 40,-Kč 13,-Kč

 

     Kalkulace stravného – věková skupina: 7let

Přesnídávka                 15,-Kč 15,-Kč 15,-Kč

Oběd                             30,-Kč 30,-Kč -

Odpolední svačina     13,-Kč - -

CELKEM                       58,-Kč 45,-Kč 15,-Kč

V ceně stravného jsou započítány nápoje k pokrmům a pitný režim.