Personální zajištění

 

Ředitelka :                    Mgr. Jana Brethová

Zástupce ředitelky :   Bc. Ivana Hrubošová

Učitelky :      

1. třída - Berušky        Mgr. Jana Brethová

                                         Jitka Anderlová

                              Lenka Klozová – asistent pedagoga

               Šárka Glosová – asistent pedagoga

2. třída - Hvězdičky    Bc. Adéla Řehořková         

                                         Barbora Horušická  

3. třída - Sluníčka        Bc. Ivana Hrubošová

                                         Monika Blafková

                                         Petra Raemischová - asistent pedagoga

4. třída - Rybičky         Alena Mohrová

        Šárka Dokulilová

5. třída - Čmeláčci      Bc. Ilona Solfronková   

                                        Bc. Milena Schäffelová

       Lenka Voldánová - asistent pedagoga

                             Lenka Chládková - osobní asistentka

6. třída - Korálky         Bc. Martina Hronová

                                         Bc. Taťána Vochomůrka Srnová

                                         Bc. Jana Kůtová

                                         Zuzana Šupíková - asistent pedagoga

Školnice :                       Monika Málková

        Lenka Sedláčková

Uklízečka :                     Miroslava Slavičová

                                         Renata Merendová                                    

Vedoucí stravování :   Monika Blafková

Kuchařka :                     Romana Suchánková

Pomocná kuchařka :  Alena Ducháčková