Aktivity

Šikovné ručičky

Šikovné ručičky

Cílem aktivity je rozvoj jemné motoriky, manipulačních činností, rozvoj kreativity a estetického cítění. Obsahem jsou výtvarné a pracovní činnosti.
Kuchtík

Kuchtík

Cílem aktivity je poznávání vlastností surovin a jejich využití ke kulinářským experimentům, rozvoj samostatnosti a kreativity. Obsahem je vytváření vlastních kulinářských výrobků.
Muzikoterapie v pohádce

Muzikoterapie v pohádce

Cílem aktivity je rozvoj sluchového a muzikálního vnímání, rozvoj citu pro rytmizaci a melodizaci, rozvoj schopnosti projekce osobnosti do hudebního vyjádření. Obsahem je propojení hudebního sebevyjádření s pohybem, rytmizací, poslechem a dramatizací.
Angličtina hrou

Angličtina hrou

Cílem je seznamování dětí s cizím jazykem formou her a zábavných činností.
Přemýšlej a táhni figurou

Přemýšlej a táhni figurou

Cílem aktivity je seznámení, pochopení a realizace deskových her, např. Šachy, Dáma, Mlýn, Člověče, nezlob se apod. u dětí předškolního věku.