O naší školce

Mateřská škola v Jablonci nad Nisou se nachází v Palackého ulici č. 37 a v odloučeném pracovišti U Přehrady 4 s bezbariérovým přístupem. Mateřská škola je určena dětem zdravým, dětem s vadami řeči, se sluchovými a zrakovými vadami, s autismem, dětem s tělesným postižením a kombinovanými vadami, které lze vřadit do speciálních tříd na základě doporučení školského poradenského zařízení. Děti jsou rozděleny do 6 tříd, z nichž 2 třídy jsou běžné pro děti bez postižení, 4 třídy jsou speciální, do kterých jsou děti zařazeny podle věku a stanovených diagnóz. Běžnou třídu navštěvují děti od 3 let, vzdělávací činnosti jsou doplněny o logopedickou prevenci. Speciální třídy navštěvují děti ve věku od 3 let.

 

Nabízíme

 • individuální přístup k dětem ve speciálních třídách do 12 dětí, dětem v běžných třídách do 24 dětí
 • 6 tříd
 • kvalifikované učitelky
 • spolupráci a konzultace s odbornými pracovišti
 • souběžné působení dvou učitelek ve třídě během výchovně vzdělávacích činností
 • logopedickou péči individuální a kolektivní formou
 • bezbariérový přístup v odloučeném pracovišti U Přehrady 4
 • ukázky činností MŠ pro veřejnost
 • spolupráci se spolkem RADOST při MŠ

 

Prohlášení o přístupnosti stránek

 1. Základní informace

Tyto stránky splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle pravidel tvorby přístupného webu dle zákona č. 365/2000 Sb. o ISVS (informační systémy veřejné správy) novelizovaných zákonem č. 81/2006 Sb

 1. Obsah webu

Písmo webu je definováno pomocí relativních jednotek a lze jej zvětšovat a zmenšovat nastavením internetového prohlížeče. Chcete-li tedy velikost písma upravit, učiňte tak v nabídce Zobrazit → Velikost textu nebo použít klávesové zkratky Ctrl+ a Ctrl-. Text jde kopírovat a vkládat do jiných aplikací jako překladače apod.

Některé informace jsou v podobě stažitelných dokumentů (PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX).

Pro zobrazení těchto dokumentů jsou potřeba příslušné prohlížeče.

 

Aktivity

Výlety

Výlety

Jsou zaměřeny na rozvoj poznávání, prožitkové učení a vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí.
Rozloučení se školáky

Rozloučení se školáky

Rozloučení se školáky se uskutečňuje v rámci jednotlivých tříd mateřské školy. Forma a způsob je dána dohodou mezi dětmi a učitelkami. Tato akce má slavnostní charakter, celá třída se podílí na přípravě a realizaci. Děti dostávají dárek v upomínku na docházku do mateřské školy. Rozloučení se školním rokem probíhá také formou her a aktivit v Dětského koutku v Liberci s občerstvením a malým dárkem.
Akce pro děti a rodiče

Akce pro děti a rodiče

Akce mateřské školy jsou součástí jejího programu. Mateřská škola realizuje akce pro děti s rodiči, tradiční Vánoční a Velikonoční dílny, odpoledne na zahradách mateřské školy plná her a aktivit. Pro děti jsou připravovány rozmanité vzdělávací činnosti za účasti Městské policie Jablonec nad Nisou a ZHS Jablonec nad Nisou. Děti účinkují s programem na akcích pořádaných Statutárním městem Jablonec nad Nisou. Děti oslavují svůj svátek, Den matek a Vánoce vystoupením pro rodiče i ostatní třídy mateřské školy.