Stanovení úplaty za poskytování předškolního vzdělávání

Zpět na seznam06. 06. 2024

Na základě usnesení RM/267/2024

Rada města Jablonec nad Nisou stanovuje

pro mateřské školy úplatu za poskytované předškolní vzdělávání pro školní rok ve výši 700,- Kč. Usnesení najdete v sekci pro rodiče v dokumentech ke stažení.

Mateřské školy (Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů)

§ 6 odst. 6 

Osvobozen od úplaty je:

  1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
  2. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto náleží zvýšení příspěvku na péči nebo přídavek na dítě,
  3. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
  4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.