Spolek Radost

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Spolek RADOST při MŠ Hláska z.s.  napomáhá a rozvíjí aktivity mateřské školy.

IČ: 70201129

Naše projekty:

Za tajemstvím Jizerských hor

Cílem projektu je  prohloubení znalostí, vědomostí a zkušeností v oblasti enviromentální výchovy pomocí prožitkového učení u dětí, seznámení dětí s přírodními jevy, které je možné pozorovat v jejich známém prostředí i blízkém okolí, s místy v Jizerských horách, která mají vazbu na Jablonec nad Nisou.

Projekt je spolufinancován Nadací pro záchranu a obnovu Jizerských hor.

Nad zemí, pod zemí

Cílem projektu je seznámení dětí s přírodními jevy, které je možné pozorovat v jejich známém prostředí i blízkém okolí, s místy v Jizerských horách, která mají vazbu na Jablonec nad Nisou, prohloubení znalostí, vědomostí a zkušeností v oblasti enviromentální výchovy pomocí prožitkového učení u dětí.

Projekt je spolufinancován Nadací pro záchranu a obnovu Jizerských hor.

Liberecký kraj logo

Malí ekologové

Projekt je zaměřen na ekologickou výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku, na vytváření vztahu k  přírodě, životnímu prostředí a jeho ochrany, na získávání praktických zkušeností v této oblasti, na osvojení si znalostí a praktických dovedností péče o rostliny, ochranu živočichů, životního prostředí formou prožitkového učení. Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Malí přírodovědci

Projekt je zaměřen na výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku, na vytváření vztahu k  přírodě, životnímu prostředí a jeho ochrany, na získávání praktických zkušeností v této oblasti, na osvojení si znalostí a praktických dovedností péče o rostliny, ochranu živočichů, životního prostředí formou prožitkového učení. Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Malí přírodovědci
Nad zemí, pod zemí
Nad zemí, pod zemí