Aktuality

Barevné hrátky
05. 05. 2016
Barevné hrátky Zveme Vás na odpolední hraní plné barev a hudby pro děti a rodiče, rodinné příslušníky, které se uskuteční dne 17. května 2016 od 15,30 hodin na zahradě MŠ U Přehrady. Projdete si s ... více
11. 03. 2016
Zápis do mateřské školy Zápis do MŠ se uskuteční dne 13. dubna 2016 od 8 do 16 hodin. Žádosti do běžné i speciálních tříd včetně kritérií pro přijetí najdete v sekci Pro rodiče. ... více
Den otevřených dveří
17. 02. 2016
MŠ Hláska se představuje Den otevřených dveří  "MŠ Hláska se představuje"  se uskuteční 5.4.2016 od 8,30 do 14 hodin. Od 8,30 do 10,00 hodin je možné shlédnout ukázku vzdělávací práce ve třídách. ... více
všechny aktuality

Speciální mateřská škola Hláska

Mateřská škola speciální v Jablonci nad Nisou se nachází v Palackého ulici č. 37 a v odloučeném pracovišti U Přehrady 4 s bezbariérovým přístupem. Mateřská škola je určena dětem zdravým, dětem s vadami řeči, se sluchovými a zrakovými vadami, s autismem, dětem s tělesným postižením a kombinovanými vadami, které lze vřadit do speciálních tříd.

více o naší školce

Speciální mateřská škola Hláska

Děti jsou rozděleny do 6 tříd, z nichž 1 třída je běžná pro děti bez postižení, 5 tříd je speciálních, do kterých jsou děti zařazeny podle věku a stanovených diagnóz. Běžnou třídu navštěvují děti od 3 let, vzdělávací činnosti jsou doplněny o logopedickou prevenci. Speciální třídy navštěvují děti ve věku od 3 let.

více o naší školce