Pro rodiče

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání 

V pondělí 9.12.2019 se vybírají hotovostní platby na měsíc PROSINEC stravné a úplata za vzdělávání  na budově Palackého od 12,05 - 12,15h. a od 15,10 - 16,15h.  

Je stanoven pouze jeden termín výběru. Pokud nebude zaplacena částka za stravné a úplatu za vzdělávání nebude dítě přijato do MŠ.