Pro rodiče

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání 

V pondělí 11.1.2021 se vybírají hotovostní platby (stravné a úplata za vzdělávání) Leden 2021 - v jednotlivých třídách.

Je stanoven pouze jeden termín výběru. Pokud nedojde k zaplacení částky, nebude dítě přijato do MŠ.

Informace vám sdělí vedoucí ŠJ M. Blafková na tel: 777 402 527 po - pá 1145 - 1200hodin.