Pro rodiče

Seznam přijatých registračních čísel do běžných tříd

Níže je uveřejněn seznam přijatých registračních čísel do běžných tříd mateřské školy.

 

Prázdninový provoz 2018

Mateřská škola bude uzavřena od 16.7. do 17.8.2018. Informace k prázdninovému provozu najdete v příloze.

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání + prázdninový provoz

 Dne 27.6.2018 se vybírají hotovostní platby na měsíc červen, prázdninový provoz (červenec a srpen) - stravné a úplata za vzdělávání v budově Palackého

 od 12,05 - 12,20 h.

 od 15,10 - 16,30 h.

Je stanoven pouze jeden termín výběru. Pokud nebude zaplacena částka za stravné a úplatu za vzdělávání nebude dítě přijato.

Pokud nebude zaplacen prázdninový provoz, nebude dítě přijato na prázdninový provoz (červenec a srpen).