Pro rodiče

 

 

 

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání 

Dne 23.9.2019 se vybírají hotovostní platby na měsíc ZÁŘÍ stravné a úplata za vzdělávání  a zároveň vyrovnání ukončeného školního roku na budově Palackého od 12,05 - 12,20 h.  a  od 15,10 - 16,30 h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Je stanoven pouze jeden termín výběru. Pokud nebude zaplacena částka za stravné a úplatu za vzdělávání nebude dítě přijato.