Zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021/2021

Zpět na seznam16. 04. 2021

Ve všech fázích zápisu do MŠ je nezbytně nutné dodržovat pokyny stanovené ředitelkou MŠ.

 

I. fáze – vydávání žádostí

žádosti jsou od 26. dubna 2021 ke stažení na webu MŠ v sekci Pro rodiče (soubory ke stažení)

Zákonní zástupci, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně, si mohou žádost vyzvednout po předchozí telefonické domluvě na č. 777863494 v MŠ.

֍

II. fáze – ZÁPIS (sběr vyplněných žádostí)

11. května a 12. května 2021 od 8 do 16 h

možnosti odevzdání žádosti včetně povinných příloh:

  •  do datové schránky MŠ 8y3kzj9
  • e-mailem na email spec.ms.jbc@seznam.cz s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou na adresu MŠ - Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Palackého 37, p.o., Palackého 37, 46601 Jablonec nad Nisou
  • do schránky školy
  • popř. osobně doručit po předchozí telefonické domluvě s vedením MŠ na tel. č. 777 863 494 .

Po 12. květnu 2021 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

֍

III. fáze – zveřejnění výsledků zápisu

25. května 2021 na webu MŠ www.ms-hlaska.cz a veřejně přístupném místě MŠ

Pro děti narozené do 31. srpna 2016 je předškolní vzdělávání povinné.

Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou. Ředitelky mateřských škol rozhodují o přijetí dítěte do mateřské školy v souladu se školským zákonem a podle předem stanovených kritérií.

Kritéria a dokumenty jsou dostupné na webu MŠ v sekci Pro rodiče-soubory ke stažení.