Aktuality

26. 04. 2019
Fotografování Dne 6.května se uskuteční společné fotografování dětí v mateřské škole.... více
25. 02. 2019
MŠ Hláska se představuje Zveme Vás na Den otevřených dveří v mateřské škole Hláska, který se koná 25.dubna 2019 od 16 ,30 do 17,30 h na obou budovách mateřské školy. Děti si vyzkouší aktivity reali... více
Velikonoční vyrábění
25. 02. 2019
Velikonoční vyrábění Zveme děti s rodiči z mateřské školy Hláska na tradiční "Velikonoční vyrábění". Dne 16. dubna 2019 Vás rádi uvítáme v budově U Přehrady od 15,30 do 17,30 h. S dětmi přivítáte j... více
všechny aktuality

Speciální mš Jablonec nad Nisou

Speciální mateřská škola Hláska

Mateřská škola speciální v Jablonci nad Nisou se nachází v Palackého ulici č. 37 a v odloučeném pracovišti U Přehrady 4 s bezbariérovým přístupem. Mateřská škola je určena dětem zdravým, dětem s vadami řeči, se sluchovými a zrakovými vadami, s autismem, dětem s tělesným postižením a kombinovanými vadami, které lze vřadit do speciálních tříd.

více o naší školce

Speciální mateřská škola Hláska

Děti jsou rozděleny do 6 tříd, z nichž 1 třída je běžná pro děti bez postižení, 5 tříd je speciálních, do kterých jsou děti zařazeny podle věku a stanovených diagnóz. Běžnou třídu navštěvují děti od 3 let, vzdělávací činnosti jsou doplněny o logopedickou prevenci. Speciální třídy navštěvují děti ve věku od 3 let.

více o naší školce