Otevření mateřské školy

Zpět na seznam08. 04. 2021

Provoz školy od 12.4.2021

Vychází z Manuálu MŠMT PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19 a aktuálního opatření KHS vzhledem ke covid 19 vydaného k 6. 4. 2021

Zahájení prezenčního vzdělávání od 12.4.2021

1. Pro děti s povinným předškolním vzděláváním

2. Pro děti ze speciálních tříd

3. Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

Vybrané profese

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese

· zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

· pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

· pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

· zaměstnanci bezpečnostních sborů,

· příslušníci ozbrojených sil,

· zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

· zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

· zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

· zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

· zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Povinnost testování dětí na přítomnost covid19

  • 2x týdně před zahájením výuky vždy v pondělí a ve čtvrtek testovací sadou Lepu
  • pokud dítě nebude přítomno v tyto dny v MŠ, je testováno v den nástupu do mateřské školy
  • testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy - potvrzení najdete v sekci Pro rodiče v dokumentech ke stažení  Potvrzení_covid

Organizace testování:

Prosíme rodiče o trpělivost při testování, počítejte s časovou rezervou cca 30 minut. Na výsledek testu se čeká 15 minut.

Budova Palackého

- testování vstupní chodba - maximální počet 3 testovaní v prostoru

Budova U Přehrady

- chodba u hlavního vchodu z ulice Rybářská - maximální počet 3 testovaní v prostoru

Informace a instruktážní video

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf