Informace k zápisu do MŠ

Zpět na seznam07. 04. 2020

V sekci pro rodiče jsou ke stažení Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do běžných a speciálních tříd, potvrzení o očkování a podrobné informace o zápisu do MŠ.

Harmonogram zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

Zápis do MŠ se v roce 2020 uskuteční dle pokynů MŠMT bez osobní přítomnosti dětí a pokud možno i bez osobní přítomnosti zákonných zástupců.  Vzhledem k mimořádné situaci prosíme zákonné zástupce o dodržování pokynů stanovených ředitelkou MŠ.

 

 • I. FÁZE - VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
  • ke stažení na webu MŠ od 27. 4. 2020
  • zákonní zástupci, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně, si mohou žádosti vyzvednout v termínu 4. a 5. 5. 2020
  • termín a dobu osobního vyzvednutí žádosti v MŠ si zákonný zástupce předem telefonicky dohodne s vedením MŠ tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách MŠ

 

 • II. FÁZE - SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTI V MŠ (ZÁPIS),

od 11. 5. od 8.00 hod. do 15. 5. 2020 do 12.00 hod.

 • doručení žádosti o přijetí včetně povinných příloh bude možné následujícími způsoby:
  • do datové schránky MŠ,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
  • prostým e-mailem (nutné do 5 dnů přijít osobně podepsat),
  • poštou,
  • do schránky školy,
  • v krajním případě osobním podáním dle pokynů MŠ (opět po předchozí telefonické dohodě s vedením MŠ)
 • Po 15. 5. 2020 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

 

 • III. FÁZE - vyhodnocování žádostí, termín od 16. 5.  do 7. 6. 2020,
  • ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISU - dne 8. 6. 2020 od 12.00 hodin na webových stránkách a na veřejně přístupném místě

Další informace k jednotlivým fázím zápisu do MŠ naleznete k přiloženém souboru „Informace k zápisu do MŠ_2020“.

Soubory ke stažení - viz tabulka v sekci Pro rodiče